SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

DOTAČNÍ PROGRAMY

Nová zelená úsporám (3. výzva na rodinné domy a 2. výzva na bytové domy)
Datum schválení výrobku 11.10.2021

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Technologie Fotovoltaické moduly
Název Trina Honey
Typové označení TSM-DE08M.08(II) 380Wp
Kód SVT SVT26647

PARAMETRY VÝROBKU

Typ modulu mono-krystalické
Výkon modulu 380 [Wp]
Účinnost modulu 20.7 [%]
Plocha modulu 1.83352 [m2]
Jmenovitá provozní teplota článku - NOCT 41 [°C]
Snížení účinnosti panelu při změně intenzity ozáření z 1000 na 200 W/m2 - ΔηG (relativní změnu v %). - [%]
Výkonový teplotní součinitel - γ - [%/K]
Životnost - [rok]
Garance - [rok]
Test - Žáruvzdornosti ne
Test - Elektroluminiscence ne
Místo výroby -
Způsob ověření parametrů výrobce

VÝROBCE / DOVOZCE

Obchodní název firmy / jméno a příjmení BayWa r.e. Solar Systems
3841413
Právní forma s.r.o.
E-mail obchod@spdistribution.cz
Web http://spdistribution.cz/
Telefon +420 608 282 233
Fax
Ulice Na Radosti 414
Obec Praha 5
PSČ 155 21
Stát Česká republika

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno a příjmení Filip Štochl
E-mail filip.stochl@baywa-re.cz
Telefon +420 732 790 235