SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

logo

VÝROBCE / DOVOZCE

VÝROBKY (62)
Obchodní název firmy / jméno a příjmení LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod
05634903
Právní forma s.r.o.
E-mail petr.outrata@lge.com
Web
Telefon +420 736 520 858
Fax

SÍDLO

Ulice Českomoravská 242015
Obec Praha 9
PSČ 190 00
Stát Česká republika